«

»

Вер 01

8-9 класи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

районної державної адміністрації

___________ Л.І.Шикуленко

«____» ________2017

Робочий навчальний план 8-9 класів

Трохимівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» на 2017/2018 навчальний рік

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

українська мова навчання

 

Інваріантна складова

8 9
Мови і літератури Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Англійська мова 2 2
Зарубіжна література 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Правознавство   1
Мистецтво Мистецтво 1 1
Математика Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Природознавство Біологія 4 4
Географія 2 1.5
Фізика 2 3
Хімія 2 2
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура 3 3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації: 0,5 0,5
Курс «Захисти себе від ВІЛ» (17 годин) 0,5  
Курс «Здоров’я людини і екологія» (17 годин)   0,5
Разом (без фізичної культури) 30 31, 5
Затверджено

протокол педагогічної ради

12.06.2017 № 07

Варіативна складова - 1
Російська мова - 1
РАЗОМ (з фізичною культурою) 33,5 35
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33
Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 33+3 33+3

ПОГОДЖЕНО

Протокол ради   Трохимівського НВК

12 червня 2017 р. 05      

ПОГОДЖУЮ:

Головний спеціаліст відділу освіти

районної державної адміністрації                                                                                                                       С.М.Верех

Завідувач методичного кабінету КУ «Іванівський районний центр по обслуговуванню закладів освіти, фізичної культури та спорту

Директор КУ «Іванівський районний центр по обслуговуванню закладів освіти, фізичної культури                                                                                                                                                                                                                                                     Н.О.Гнідаш

Економіст КУ «Іванівський районний центр по обслуговуванню закладів освіти, фізичної культури                                         ____________                                                                                                                                              Ю.В.Зеленіна

Директор  НВК                                                                                                                                                  Н.Г.Шпир

ПОГОДЖЕНО

Голова ПК                                                                                                                                                    М.Б.Горицька


 

 

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake