«

»

Вер 01

5-7 класи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

районної державної адміністрації

___________ Л.І.Шикуленко

«____» ________2017

Робочий навчальний план 5 - 7 класів

Трохимівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний  навчальний заклад»

на 2017/2018 навчальний рік

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

українська мова навчання

 

Інваріантна складова

5 7
Мови і літератури Українська мова 3,5 2,5
Українська література 2 2
Англійська мова 3 3
Зарубіжна література 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1
Всесвітня історія   1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Математика Математика 4  
Алгебра   2
Геометрія   2
Природознавство Природознавство 2 -
Біологія   2
Географія   2
Фізика   2
Хімія   1,5
Технології Трудове навчання 2 1
Інформатика 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура 3 3
Разом (без фізичної культури) 23,5 28
Затверджено

протокол педагогічної ради

12.06.2017 № 07

Варіативна складова - -
РАЗОМ (з фізичною культурою) 26,5 31
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 32
Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 27+3 30,5+3

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол ради

Трохимівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад»

12 червня 2017 р. 05      

ПОГОДЖУЮ:

Головний спеціаліст відділу освіти

районної державної адміністрації                                      _____________                                                     С.М.Верех

Завідувач методичного кабінету КУ «Іванівський районний центр по обслуговуванню закладів освіти, фізичної культури та спорту»                                                            ____________

Директор КУ «Іванівський районний центр по обслуговуванню закладів освіти, фізичної культури та спорту»

____________                                                     Н.О.Гнідаш

Економіст КУ «Іванівський районний центр по обслуговуванню закладів освіти, фізичної культури та спорту»                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ю.В.Зеленіна

Директор  НВК                                                        ____________                                                                    Н.Г.Шпир

ПОГОДЖЕНО

Голова ПК                                                        ___________                                                      М.Б.Горицька

 

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake