«

»

Вер 01

1-4 класи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

районної державної адміністрації

___________ Л.І.Шикуленко

«___» _________ 2017

 

Робочий навчальний план 1-4  класів

Трохимівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  на 2017/18 навчальний рік

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин  на тиждень у класах

українська мова навчання

1 2 3 4
Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова 7+1 7 7 7
Англійська мова 1 2 2 2
Математика Математика 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі - - 1 1
Мистецтво музичне мистецтво 1 1 1 1
образотворче мистецтво 1 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика - 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Усього (без фізичної культури) 19 20 21 21
Затверджено

протокол педагогічної ради

12.06.2017 № 07

 

Варіативна складова - - - -
РАЗОМ (з фізичною культурою) 22 23 24 24
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25 26 26

ПОГОДЖЕНО

Протокол ради

Трохимівського НВК  «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

– дошкільний навчальний заклад»

12 червня 2017 р. 05      

ПОГОДЖУЮ:

Головний спеціаліст відділу освіти

районної державної адміністрації                                      _____________                                                     С.М.Верех

Завідувач методичного кабінету КУ «Іванівський районний центр по обслуговуванню закладів освіти, фізичної культури та спорту»                                                            ____________

Директор КУ «Іванівський районний центр по обслуговуванню закладів освіти, фізичної культури та спорту»

____________                                                     Н.О.Гнідаш

Економіст КУ «Іванівський районний центр по обслуговуванню закладів освіти, фізичної культури та спорту»

____________                                                 Ю.В.Зеленіна

Директор НВК                                                                      ____________                                                       Н.Г.Шпир

ПОГОДЖЕНО

Голова ПК                                                                                                                        М.Б.Горицька

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake