«

»

Вер 01

Пояснювальна записка до робочого навчального плану

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

районної державної адміністрації

 «____» __________2017  р.№_______

 

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Трохимівського навчально-виховного комплексу  «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» на 2017/18 навчальний рік

І. Загальні положення

Тип навчального закладу: навчально-виховний комплекс  «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»

Робочий навчальний план складено відповідно структури навчального

закладу:

  1. Дошкільний підрозділ:

Діти віком від 3-6 (7 років)

  1. Шкільний підрозділ:

1-10 класи – загальноосвітні класи

  1. Дошкільний підрозділ:

1 різновікова група ______ дітей

Робочий навчальний план укладено відповідно до нормативних документів:

- листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 року №1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навальному році», наказу Міністерства освіти і науки України від     20 квітня 2015 року  № 446, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України   13 травня 2015 року за № 520/26965  «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

Зміст навчально-виховного процесу у дошкільному підрозділі визначається    Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленого на колегії МОН України від 04 травня 2012 року,  комплексною освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років  «Дитина» (лист  Міністерства освіти і науки України № 1/11-16163 від 09. 11.2015 року)

  1. Шкільний підрозділ:

В закладі 9 класів, ___ учнів.1 клас - __ учнів, 2 клас – __ учнів,                   3 клас - __учнів,4 клас - ____ учнів, 5 клас - __ учнів, 7 клас – __ учнів, 8 клас – __ учнів, 9 клас – __ учнів,10 клас_ ___ учнів.

Робочий навчальний план укладено відповідно до нормативних документів:

- для 1-4 класів - за  Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 року № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 1015 (додаток 1) .

- для 5-9 класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014 № 1465, від 11.07.2017 № 1015, для  5,7 класів - додаток 1, для 8-9 класів - додаток 8.

- для 10 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затверджених наказом МОН україни від 27.08.2010 № 834 (зі змінами) від 29.05.2014 № 657 від 11.07.2017 № 1015, додаток 8

          ІІ. Обґрунтування  варіативної складової  навчального плану.

Варіативна складова робочого навчального плану закладу включає введення у 1 класі додаткової години на синхронне вивчення предмету навчання грамоти (І категорія, вчитель  Ніколаєнко Т.В.)

У 8 класі з метою допрофільної підготовки, запроваджується поглиблене вивчення біології (2 години), з метою формування потреби у здоровому способі життя, комунікативних компетенцій викладається курс «Захисти себе від ВІЛ»          (18 годин, 0,5 години на тиждень  вчитель Ковтун С.В., вчитель вищої категорії, старший учитель,сертифікат тренера за програмою «Школа дружня до дитини»2013).

У 9 класі з метою формування мовних компетенцій школярів продовжується вивчення  російської мови (1 година, учитель Кучинська Л.В., вчитель вищої категорії, учитель – методист) та поглиблене вивчення біології (2 години, вчитель Ковтун С.В., вчитель вищої категорії, старший учитель).З метою до профільної підготовки та формування свідомого ставлення школярів до власного здоров’я викладається курс «Здоров’я людини і екологія» (18 годин, 0,5 години на тиждень, Ковтун С.В.. вчитель вищої категорії, старший учитель).

У 10 класі з метою поглиблення знань учнів про історичне минуле України запроваджується курс «Історія України І половини ХХ століття» (18 годин, 0,5 години на тиждень, Шпир І.В. вчитель вищої категорії, вчитель - методист).

 

ІІІ. Структура навчального року

  1. Дошкільний підрозділ.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня 2017 року і закінчується          25 травня 2018 року. З 1 червня по 31 серпня 2018 року триває оздоровчий період, під час якого робота проводиться відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Орієнтовно, загальна тривалість, під час яких заняття з вихованцями не

проводяться, складає 115 днів. У період канікул з дітьми проводиться

фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

Орієнтовні канікули:

осінні канікули – з 30 жовтня по 5 листопада 2017 року;

зимові канікули: з 26 грудня 2017 року по 12 січня 2018 року;

весняні канікули: з 26 березня по 1 квітня  2018 року.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за

погодженнями із місцевими органами управління освітою може змінюватися

графік канікул.

Навчання дітей у формі фронтальних занять починається з третього року

життя.

 

  1. Шкільний підрозділ.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту", наказу по закладу  від 11 серпня 2017 року № 82 «Про режим роботи закладу та організацію  навчально-виховного процесу у 2017/2018 навчальному  році» 2017/18 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2017 року святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальний процес здійснюється за п’ятиденним навчальним тижнем.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 25 грудня 2017 року, ІІ семестр – з 15 січня по 25 травня          2018  року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні з     з 30 жовтня по 5 листопада 2017 року, зимові з 26 грудня 2017 року  по 12  січня 2018 року, весняні з 26 березня по 1 квітня 2018 року.

Навчальні екскурсії та навчальна практика у 1-8, 10 класах проводиться протягом 2017/2018 року.

Робочий навчальний план реалізується з дотриманням гранично допустимого навчального навантаження, яке не перевищує меж, установлених Типовими навчальними планами.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake